NABÍDKAJako soudní znalec, jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.10.2000 pod spr.č. 2666/2000 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování cenných papírů

nabízím zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, a to zejména:

 

  • ocenění akcií a akciových podílů pro veškeré účely
  • oceňování ostatních cenných papírů ( dluhopisy, směnky, deriváty apod.)
  • ocenění podniků a částí podniku
  • ocenění obchodních podílů
  • ocenění vkladů peněžitých i nepeněžitých
  • ocenění jmění
  • znalecká zpráva o fúzi
  • stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění
  • přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami